Naše kořeny pro růst a naše motýlí křídla pro rozlet

sun-602952_1920Budeme-li přemýšlet o lidech, o jejich růstu, rozvoji, sebepoznání a životě, jaký si představují, můžeme si snadno přestavit člověka jako strom. Z malého semínka, které někdo zasadil, se postupně vyvine křehká rostlinka, která se po vyklubání na svět pere o své místo na slunci. Nejdříve opatrně a pak stále silněji a jistěji. Roste, její větve mohutní a její koruna se kulatí a obaluje listy, jako se lidské životy větví a obalují zkušenostmi a příběhy. A často čím složitější podmínky pro růst strom má, tím silnějším se stává. Ne vždy je ta snadná cesta nejlepší. Co však každý strom potřebuje pro svůj růst, to jsou kořeny. Bez nich by zahynul. A také lidé potřebují kořeny, aby se mohli rozvíjet.

Zůstaneme-li u metafory stromu jako lidského života, můžeme si povšimnout, že různé druhy stromů mají různé druhy kořenů. Stejně tak i lidé. Některé stromy mají kořeny mělké, ale rozvětvené a košaté. Také lidé mohou mít své vztahy spíše mělké, ale mají jich velké množství a jejich vazby sahají daleko. Naopak, jiné stromy mají sice kořenů málo, ale jsou hlubší. Často také lidé, kteří mají méně vazeb a vztahů s druhými, mají tyto vztahy hlubší. Některé stromy mají dokonce jeden jediný kořen, který však jde tak hluboko, že je téměř nemožné ho vytrhnout. I lidé to tak mívají.

Pokud by se Vás někdo zeptal, který systém našich kořenů je lepší, a chtěli byste odpovědět opravdově, asi by to nebylo vůbec jednoduché. Záleží přeci na tolika věcech. Záleží na tom, v jakém prostředí se strom nachází, kolik vláhy poskytující svěžest se mu dostává, kolik slunce ho zahřívá, jaká zvířata ho poškozují nebo opečovávaní. Nelze zkrátka říci, že jeden systém je lepší než druhý. Stejně tak u lidí nelze říci, jestli je lepší mít více přátel a vazeb či méně. Záleží jen a jen na vás. Ale jedno je jisté, bez vazeb na druhé lidi bychom uhynuli, stejně jako onen strom. Proto je důležité se o vztahy a vazby starat. Pečovat o ně.

Současná rychlá doba a její požadavky na výkon náš žene kupředu a tlačí ke stále většímu výkonu a rychlejšímu tempu. A ve vší té rychlosti nám nezbývá mnoho času na péči o naše vztahy a na setkávání se s blízkými. Nemůžeme se potom divit, že se cítíme přetíženi a osamoceni. Že se nemáme o koho opřít. Naopak, pokud chceme být v současné době a společnosti úspěšní, jsou to právě naše vztahy a naši blízcí, na které bychom se měli zaměřit a o které bychom měli pečovat. Protože díky nim a jejich pomoci budeme následně schopni zvládat požadavky na nás kladené. Pojďme se tedy na chvíli zastavit a dát někomu v našem okolí vědět, že je pro nás důležitý, že ho máme rádi. Pečujme na okamžik o naše kořeny. Protože díky tomu vyrosteme nejen my sami, ale také naši blízcí.

A až naše koruna bude košatá a plná listů, jistě vytvoří příjemné prostředí také pro motýla naší duše, který si na ni bude chtít sednout. Protože právě díky kořenům a vazbám na druhém se naše duše může osvobodit, rozletět se jako ten motýl a ukázat nám nové světy a možnosti. Díky dobrým základů a pevné opoře v zemi se i my naučíme létat. Naše kořeny nás tedy nesvazují, ale naopak nám poskytují základ pro to, abychom mohli létat.