Opakování jako nástroj osobního rozvoje

osobní rozvojOsobní rozvoj – něco co je in. Slovo které je v poslední době hodně používaně, předpokládám, že jste se s ním již setkali. Co si však představíte, když se řekne osobní rozvoj? Každý si může představit něco jiného, někdo si představuje znalosti nebo zručnosti. Někdo si představí, že půjde na kurz a něco se naučí. Někdo si představí, že bude sedět doma a číst knížky. Někdo si představí, že o věcech bude více přemýšlet a mnozí si možná představí něco úplně jiného. Osobní rozvoj je zkrátka osobní, takže ten Váš. Může být zaměřen na cokoliv, co si sami vyberete.

Nemusíte se nechat ovládnout diktátem dnešní doby a můžete se rozvíjet v něčem, co třeba nikdo jiný nedělá. A možná právě proto, že osobní rozvoj je tak aktuální a populární, tak se mnoho lidí bez většího uvážení pouští do množství různých kurzů, seminářů, cvičení, studují materiály a dělají další věci. Zkrátka jsou in, protože se rozvíjejí. Ale je osobní rozvoj opravdu o tom přijímat velké množství informací a kupit je “na hromadu”, anebo je to o něčem jiném? Kdybyste měli někomu – třeba návštěvníkovi z jiné planety – popsat, co že to ten osobní rozvoj je, co byste mu řekli?

Já bych mu nejspíše řekla, že osobní rozvoj je určitá forma práce sama na sobě, prostřednictvím které se jedinec posouvá kupředu a zvyšuje svoji hodnotu nebo kvality. Nikde v tom nevidím kupení informací, protože zvyšovat svoji hodnotu, posouvat se kupředu, zvyšovat svoje kvality, to asi kupením informací nepůjde. Asi bude potřeba něco víc, a tím víc, je převedení do praxe. Zkrátka vybrat si z toho velkého množství informací ty, které v tuto chvíli budu moci převést do praxe a dopřát si chvíli času na to, abych to udělal. Abych získal nový návyk. Abych to nové udělal součástí denní rutiny. A potom se můžu směle pustit do dalšího včleňování toho nového.

Když se rozhlédnete na trhu, na ulici, anebo třeba na internetu, zjistíte, že je velké množství dostupných kurzů, které můžete absolvovat. V souvislosti s tím, že je to skutečně módní a v kurzu, se spousta lidí opravdu vrhá do množství kurzů a jen kupí informace, ale opravdu nic nepřevádí do praxe. V rámci kurzů, které občas vedu, se setkávám s tím, že mi lidé říkají : Vždyť to já přece vím, to já znám! Nabízí se ovšem otázka: Proč to neděláš?

Protože věřím v to dobré v lidech, nemyslím si, že by to bylo proto, že by byli lidé tak líní nebo by to pro ně nemělo smysl. Ne, zkrátka je to jedna z mnoha informací, která se v rámci té velké hromady schovala.

Někdy prostě není ten správný čas, místo, nálada a informace, i když dobrá a užitečná, jen projde kolem nás. Někdy je zkrátka třeba, abychom se vrátili, aby nám informace byla nabídnuta znovu. Třeba v jiné formě, anebo ve stejné formě, jen v jinou dobu, A my jsme najednou schopni ji vnímat, slyšet a začlenit do našeho života. Setkávám se s tímto jevem opakovaně, troufnu si říct, že více jak polovina lidí mi řekne: Aha, vždyť já jsme to věděl, proč jsem to nedělal? No zkrátka proto, že když jsi se to dozvěděl, nebyla ta správná doba anebo ty jsi ještě nebyl připraven.

Takže, co teď s tím? Možná by stálo za to zavést určitou rutinu a prostě opakovat. Říci si třeba: Po každých třech kurzech, které absolvuji, se vrátím a projdu si znovu veškeré materiály nebo své poznámky. Nebo třeba když absolvujete nějaký kurz nebo dočtete nějakou knihu (je už jedno jakým způsobem budete informace přijímat) nebo se možná bude jednat o zajímavé setkání, napište si do kalendáře, třeba za týden, že si chcete dopřát 15 minut a přemýšlet o tom, o čem kurz, kniha nebo setkání bylo.

Možná budete překvapeni, jak velké množství hodnotných informací při zpětném ohlédnutí najdete. Zkuste tedy využít na maximum všechny zdroje, které se Vám naskýtají. Protože první krok, věnování času a energie pro kupení informací, jste už udělali. Udělali jste to už tím, že čtete tento článek. Vaše levá noha už se pohnula kupředu. Zbývá tedy udělat krok druhý. Začít informace vytěžovat a převádět do praxe, pohnout pravou nohou. A když se naučíte pohnout i tou pravou, budete mít za sebou první kroky a už budete umět v informacích chodit.